Songe Frikirkes Moldova arbeid

Songe Frikirkes Moldova arbeid startet opp som egen virkegrein i menigheten fra og med november 2015, etter vedtak i menighetsmøte 1.november.. Styret består foreløpig av Lars Carlsen (formann), Knut Vangstad, Marianne Ruschmann og Birger Løvdal (kasserer). De har ansvar for å følge opp prosjektene i Moldova, og gi informasjon om disse.

Pengene som er kommet inn på Moldovakvelden og B-tweens bøsseinnsamling onsdag 9.desember, gaver fra enkeltpersoner og andre innsamlede midler gjennom året, går uavkortet til følgende tre prosjekter i Moldova;

Det ene er mat og julegaver til fattige familier og barn i landsbyen Selemet til jul, og som formidles gjennom foreningen Norge - Moldova.  Julen 2015 ble det sent i alt 40.000 kr, noe som gjorde det mulig å gi et par hundre familier mat, julegave til barna og ved til de som trengte det. I tillegg ble det penger til utkjøring av kull til over 300 fattige familier.

Det andre er støtte til Frelsesarmeens “See me” prosjekt i utvalgte landsbyer i Moldova. De har tilbud om mat, leksehjelp og aktiviteter på ettermiddag og kveld for barn som kommer fra fattige familier, eller som av ulike årsaker er overlatt til seg selv på gaten.   I 2015 ble det formidlet til sammen 50.000 kr som vi har søkt om og fått tildelt av Frikirkens «tiende Fond» til Frelsesarmeens «See me» arbeid i Moldova. (Etter salget av Frikirkens Hus i Oslo ble det bestemt at 5,4 millioner skulle gis bort til "fattige" i 2015).

Det tredje er utdeling av barnebibler og bibler på skolen i Selemet, et tiltak ordfører Tatiana Badan har hatt et sterkt ønske om.  I november 2015 var Knut Vangstad og Birger Løvdal der nede. De kjøpte bibler i bibelbutikken i Chisinau og delte ut 50 barnebibler og 100 vanlige bibler på skolen, barnehagen, sosialsenteret og biblioteket i landsbyen. Dette kostet 6.642 norske kr.  Meningen er å følge opp dette årlig fremover.  Blant annet ved å engasjere ungdom fra vår menighet til å være med på team tur i høstferien.

Bli med!

Vi ønsker velkommen alle som vil støtte opp om menighetens Moldova arbeid i bønn, og å bidra med nødvendige midler.

Songe Frikirkes Moldova arbeid har egen konto som penger kan overføres til; 5082.06.64636.

Artikler

Gave til Frelsesarmeen i Moldova

I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og under...   Les mer...

Med bibler til Selemet nov. 2015

Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes ...   Les mer...

Songe Frikirkes Moldova Arbeid

Songe Frikirkes Moldova arbeid startet opp som egen virkegrein i menigheten fra...   Les mer...