Barn og Unge

Minikoret

Minikoret er koret for barn fra fylte tre år og opp til og med første klasse.  ...   Les mer...

B-Tweens

B-Tweens B-Tweens er betegnelse på aldersgruppen mellom 10 – 13/14 år. Vi s...   Les mer...

Sportscafe

Sportscafe Sportscafe er for deg som går på ungdomsskolen og videregående. V...   Les mer...

Bibelgruppe

Bibelgruppe En gang i måneden er det bibelgruppe. Her deler vi tro og tvil....   Les mer...

Ungdoimskjerka

Ungdomskjerka Ungdomskjerka er et samarbeid med menighetene i Tvedestrand ...   Les mer...

Gnisten

Gnisten er et barnekor for barn fra klasse  andre til 7.klasse. Vi  møtes hver o...   Les mer...

Arken

Arken er vår søndagsskole . Den foregår samtidig som gudstjenestene. Her er d...   Les mer...