Songe frikirke

Velkommen til Songe Frikirkes hjemmeside.

Det mangler ikke på informasjon,kommunikasjon og medier i vår tid.  Svært
mange er aktive på det som kalles sosiale medier.  Ifølge Store  Norske Leksikon er «Sosiale medier  nettbaserte tjenester som legger til rette for mange-til-mange-kommunikasjon og hvor innholdet i stor grad skapes av
brukerne selv».    Da snakker vi om Facebook, instagram, Twitter og lignende medier.
En hjemmeside er en mellomting mellom dette og det som kalles for massemedier som TV, aviser og
radio, der vi snakker om en-til-mange-kommunikasjon.

Med vår hjemmeside ønsker vi å informere om vår menighet. Hvem vi er og hva vi er.   Opplysninger om hva som skjer og når. 
- Samt å fortelle om ting som har skjedd av store og små samlinger og hendelser.   Vi kommer til å legge ut andakter  og kanskje også artikler om aktuelle ting. 
Men vi er i «støpeskjeen»  og håper å  kunne presentere ei hjemmeside som blir sett og brukt.

Medier av ulike slag er altså viktig i vår tid.  Vi bruker mye tid på det.  Saken er da den at vi oftere blir sittende å stirre inn i en PC, smarttelefon eller et brett i stedet for å se hverandre  ansikt til ansikt. « Sosiale medier kan ikke erstatte gleden vi får av å være til stede sammen med mennesker vi er glad i.»  skrev Jenny Malene Thomassen (17) i Aftenposten sist høst.  Og slik er det.

Hjemmeside kan heller ikke erstatte det å komme til kirken og være med i det som skjer her.  Så med vår hjemmeside ønsker vi
først og fremst å «ønske velkommen»  til fellesskapet i kirken vår her i Songe Frikirkemenighet.

Vennlig hilsen
Leif Inge Jensen
Pastor

25.04.2015